IEC 62056-21 standardındaki elektrik sayaçları ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.